Result text

#Value
14
23
33
410
5Visa
62
71-2
82
925